Türkşeker Van'da personel alımı yapacak!

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü (Türkşeker) Van'daki Erciş Şeker Fabrikası'nda 3 ay deneme süresiyle istihdam edilmek üzere 2 Makine Teknolojisi Teknisyeni alımı yapacağını duyurdu. İşte Başvuru tarihi ve şartları...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 115 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuruda bulunduğu iş ilanı için tespit olunan özel ve genel tüm şartlara sahip olmak.

Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler ya da koşullu salıverilenlerin eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Başvurunun son günü itibarıyla ilanda talep edilen özel ve genel tüm şartlara haiz olmak, ilanda istenen üst öğrenimden daha üst bir öğrenim mezuniyeti bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşçi taleplerine başvuracak adaylar için il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru tarihi 06.11- 10.11 2023 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Kura çekimi 29 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup kura yeri, olası değişiklikler ve kura sonucu oluşan aday listeleri Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecektir.

Sözlü ve uygulama sınavlarına dair duyurular aynı şekilde Kurumumuz (https://www.turkseker.gov.tr) internet sitesinden yapılacaktır. Başvuru sonuçları 06 Kasım 2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden 06.11.2023 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

Bakmadan Geçme