TOKİ Van ve 42 ilde ucuz konut ve işyeri satacak!

Konut ve kira artışlarında fiyat artışı sürerken ev sahibi olmak ve kirada oturmak zorlaşıyor. Türkiye'nin bir çok kentinde konut fiyatlarında fahiş fiyatlar görünürken TOKİ, ev sahibi olmayı isteyenleri rahatlatacak bir adım atıyor.

 Konut fiaytlarının büyük patlama yaptığı Türkiye'de ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşırken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) piyasada rahatlatacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fiyatların Ankara, İstanbul gibi kentlerle yarıştığı kentlerden biri olan Van'da da büyük bir konut krizi yaşanırken TOKİ Van'ın da dahil olduğu illerde ucuza konut ve iş yeri satışına başlanacağını duyurdu.

DÜŞÜK PEŞİNATLI, UCUZ FİYATLI EVLER SATILACAK

TOKİ, 43 ilde konut, 17 ilde ise iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konutların gerçek fiyatları 700 bin liradan başlarken ihaleyle satışa çıkacağı için daha ucuza da alınma ihtimali doğacak. Taksit ve düşük peşinat avantajıyla yapılacak ihale 11-12-13 Ekim’de gerçekleştirilecek. İhaleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. Başka bir deyişle TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek.

TOKİ Van ve 42 ilde ucuz konut ve işyeri satacak!

İŞTE BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ

Alıcılar konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Konutlar için açık artırma 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe ve Samsun Toybelen’de satışa sunulan iş yerleri için 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. İhaleler saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

O İLLER ARASINDA VAN DA VAR!

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

17 İLDE İŞ YERLERİ DE SATILACAK

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

TOKİ Van ve 42 ilde ucuz konut ve işyeri satacak!

KATILIM TEMİNATI 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Müzayedeye çıkan ve muhammen bedeli 599.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL, muhammen bedeli600.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL, muhammen bedeli1.500.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL, muhammen bedeli5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 400.000.-(Dörtyüzbin) TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor. Müzayede sonucunda ev ya da iş yeri alınamazsa teminatlar iade ediliyor.

İNTERNETTEN MÜZAYEDEYE KATILACAKLAR DİKKAT

İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılmak için bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri 29 aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabilecekler. İnternet katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacak. (10.10.2023 Saat: 10.30)

AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ NASIL İŞLEYECEK?

Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemi olacak. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalacak. Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenecek. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilecek. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmeyecek.

MÜZAYEDE KAZANILIRSA NE OLUR?

Verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 iş günü içerisinde Emlak Yönetim tarafından İdareye teslim edilecek. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 83 2607 98) no.lu TL hesabına yatırılacak. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecek. İhalenin kesinleşmesini takiben, 1. teklif sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecek. En yüksek teklif sahiplerine mücbir sebepler dışında süre uzatımı verilmeyecek. Mücbir sebepler, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerden ibaret olacak. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım teminatını iade alabilecek. İdare, 2886 sayılı 88 yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta serbest olacak. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan teminat tutarları kendilerine iade edilecek. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, vb. herhangi bir talep hakkı bulunmayacak.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN ALACAK

Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlı olacaklar. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecek. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayabilecek. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması halinde teminatı irad kaydedilecek. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacak. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklar.)

1 YIL SATILAMAYACAK

Konutlar; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecek.

* Muhammen bedel; tahmin edilen ya da oranlanan anlamına gelir. İhale yolu ile satışı planlanan taşınmaz veya taşınır malın, piyasa şartlarına göre bilirkişi tarafından tayin edilen piyasa değerini ifade eder. İhaleler muhammen bedelin altındaki rakamlarla da sonuçlanabilir. Posta

Bakmadan Geçme