• Haberler
  • Gündem
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Van'da personel alımı yapacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van'daki yurtlarda istihdam edilmek üzere 4 erkek yurt yönetim personeli ile 11 kandın yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve tarihi…

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan personel alımını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edilmek üzere 81 ile 1453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

1)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3)    Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4)    Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5)    2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6)    Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7)    Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8)    Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9)    Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10)    Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11)    Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan,  posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

1)    Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),

2)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3)    Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

4)    Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5)    Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

6)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Bakmadan Geçme