DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay'ın 2023 -2024 mesajı

TÜRKONFED'in bölgesel federasyonu DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay, 2023 yılını değerlendirirken, 2024 yılına dair öngörü, beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı.

Başkan Erbay yayımladığı mesajda dikkat çekici başlıklara yer verdi.

İşte o dikkat çeken mesaj:

"2019 yılında başlayan pandemi, sadece sağlığımızı tehdit etmedi. Maddi manevi birçok alanda hayatlarımızı olumsuz etkiledi. Bizleri yarı uyku moduna sokan pandemi, bizden aldığı birçok şeyin yanında adeta huzurumuzu, neşemizi, yaşama sevincimizi de aldı sanki. Pandeminin Sağlık, sosyal ve Ekonomik anlamda hayatımızda bıraktığı kalıcı tahribatların uzun yıllar devam edeceği açıktır…

Ülke olarak 2023 yılında zor zamanlar geçirdik. Birlikte mücadele ettik, yaralarımızı birlikte sardık…
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta yaşanan Hatay- K. Maraş depreminin yanı sıra sel felaketleri, Rusya – Ukrayna, İsrail- Filistin savaşı gibi ülkemizi direk etkileyen buna benzer birçok olumsuzluk ile karşı karşıya kaldık…

▶️ TL’deki aşırı değer kaybı,
▶️ Yüksek Enflasyon
▶️ Yüksek Döviz
▶️ Yüksek Faiz ve 
▶️ Finansmana erişim zorluklarının yanı sıra Ekonomik daralma gibi temel konular ile boğuştuk; Kalkınma yolunun Anadolu’dan geçtiği bilinciyle, Dijital, Yeşil ve Toplumsal dönüşüm konularında yoğun olarak durmaksızın çalıştık… 

Erbay, 2024 yapısal reform yılı olmalı

DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay, "Ekonomi yönetiminin, yapısal reformlarla güçlendirilmiş enflasyonla mücadele yaklaşımını önemsiyor, 2024’ün reform yılı olmasını bekliyoruz. Küresel rekabette teknolojiyle birlikte yaşanan paradigma değişikliği, bölgemiz için hem bir risk hem de fırsat teşkil ediyor.” diyen Erbay, “Çağa ayak uyduramayan işletmelerin, sürdürülebilirliği imkânsız görünüyor. Ancak, zamanında aksiyon alan, stratejilerini oluşturan işletmelerin rekabetçilikte öne geçtiğini biliyoruz.” dedi. 

Dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanırken bizler, Kamu yararına; insanlık adına yapılan teknolojik gelişmelere seyirci kalamayız! Bölgemizin dünya ile Entegrasyonu sağlamak durumundayız.

“Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girdiğimiz bu dönemde, zamanın ruhunu yakalama; evrensel değerleri baz alma ve dünya ile entegre olma adına bizler de bu vizyonla, güçlü ekonomi ve yüksek refah için durmaksızın çalışıyoruz.
Analitik düşünebilen, dünyaya-bilime ve bilgiye açık nesiller yetiştirmek için çocuklar ve gençlerin önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmeliyiz. 

Çocuklarımızın yani sıra kadınların ve gençlerin hem ekonomiye hem de yaşama katılımlarını artırmak, 2015'ten sonra artış yaşadığımız beyin göçünde, beyin gücümüzü kaybetmemek, nitelikli insan kaynağı kapasitemizi geliştirmek için de özgürlükçü, yenilikçi ve teknolojiyle bütünleşik eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var.

Ülkemizin Sürdürülebilir kalkınmasının önündeki 3 önemli tuzak; "Orta Gelir, Orta Demokrasi ve Orta Eğitim" tuzaklarından kurtulmanın anahtarı reform gündeminden geçiyor. 2024 yılı, ülkemizin hem enflasyon hem de belirsizliklerle mücadelede yapısal reform yılı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bölge olarak çok zor şartlarda çalıştıklarını belirten Erbay, Bölge olarak gerek GSMH’de gerek Uzun ve sağlıklı yaşam, eğitime erişim ve insana yakışır bir yaşam standardı gibi üç temel unsurla ölçülen İnsani Gelişme Endeksi (İGE)’ne göre maalesef en dip noktada yer alıyoruz. 

Yerel ve Bölgesel kalkınma için, Devlet yatırımlarının artması ilaveten özel sektör yatırımlarında bölge elastik kat sayısı artırılmalı ve Devlet imkanlarının herkese eşit mesafede olacak bir anlayışla, bölgede girişimcilik özendirilmeli, yatırımların önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı, gündelik geçimlik ekonomiden vaz geçilmelidir.  
Yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması ilkesi ile Tarım, Hayvancılık, Turizm, Madencilik ve Enerji alanında yatırım ve teşviklerin artırılması büyük önem arz etmektedir. Sınır kenti olmanın imkân ve imtiyazlarından istifade edebilmenin yolu, mevcut sınır kapılarındaki ticaretin canlandırılması ve ilaveten yeni sınır kapılarının açılması “Yerel Kalkınma” için büyük önem arz etmektedir.

Köy ve ilçelerin ekonomik hareket kabiliyetleri tespit ederek, kalkınma hamlesine buralar da mutlaka dahil edilmeli ve Köyden - Kente, Yerelden - Ulusala bir kalkınma hamlesi başlatılmalıdır. Ancak, tüm bunların yansıra DEMOKRASİ ile EKONOMİ arasında doğrudan bir ilişki olduğu gerçeği unutulmamalıdır…
Ülke olarak, Sorunlarımızı Ortak Akıl ve Uzlaşı Kültürü temelinde Güçlü Demokrasi, Güçlü Ekonomi ve Güçlü Toplum ilkesi ile aşabileceğimize inanıyoruz...

Bölgesel ölçekte, sahip olduğumuz genç nüfus potansiyeli ile büyük bir gelecek vaat eden bölgemizin, gelecekte önemli avantajlara sahip olduğunu düşünüyoruz. 

2024 yılının,

Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, Doğu- Batı arasındaki ticari köprülerin kurulmasına, bölgemizdeki yatırım ve istihdamın artmasına, ekonomimizin güçlenmesine ve hassaten bölgemizin kalkınmasına vesile olmasını temennisi ile, 2019’dan bu yana süre gelen olumsuzlukların artık 2024’te geri kalması temennisiyle, yeni yılda, mottomuz değişim olsun. Önce biz değişelim, sonra her şey değişir. Sağlıklı ve Mutlu yıllarınız olsun.

Müslüm ERBAY
DOĞUSİFED Başkanı
30 Aralık 2023

Bakmadan Geçme